Mengenal Istri Nabi Muhammad -Juwariyyah binti Harits


Juwairiyyah Bintiu al-Harits -radhiyallahu ‘anha

Nama lengkapnya adalah Juwairiyah bntu al-Harits bin Dharar bin Habib bin Jadzimah al-Khaza’iyyah al-Mushtaliqiyyah. Waktu Nabi saw. memerangi bani Mushtaliq karena suatu alasan, dan Juwairiyah menjadi salah satu tawanan pada peperangan tersebut.

Juwairiyyah dulunya adalah istri dari sepupunya yang bernama Musafi’ bin Shafwan al-Mushtalaqi yang telah meninggal dunia dalam sebuah peristiwa. Ketika menjadi tawanan Nabi, ia memohon kepada beliau agar dibebaskan. Dan akhirnya Nabi mengabulkannya dengan syarat ia mau dinikahi oleh Nabi saw. dan mahar pernikahan keduanya adalah kebebasannya.

Ketika orang-orang Islam tau bahwa tawanan lain dari Bani Mushtaliq adalah masih keluarga Rasul, yang baru saja menikahi Juwairiyah, maka mereka semua dibebaskan.

Posting Komentar

0 Komentar